Current track

Title

Artist

Background

RAZO ANBI informatie

ANBI-informatie

De Stichting RAZO Delft heeft een door de Nederlandse belastingdienst verstrekte ANBI-status. De ANBI-status maakt het voor u mogelijk om uw financiële gift fiscaal aftrekbaar te maken. Deze status wordt verstrekt aan Algemeen Nut Beogende Instellingen, die aan de volgende voorwaarden voldoen:

ANBI
Naam Stichting RAZO (ook bekend als Delftse Radioziekenomroep)
RSIN/fiscaal nummer 816731548
Postadres

Kluizenaarsbocht 6 (Kamer 115), 2614 GT, Delft

Bezoekadres Kluizenaarsbocht 6 (Bacinol 3)

Doelstelling

Zorgradio RAZO Delft maakt radioprogramma’s voor patiënten van de Reinier de Graaf Groep en alle inwoners uit Delft en omgeving, die interesse hebben in informatie uit de zorgsector.

Beleidsplan

Om de activiteiten van de RAZO te kunnen uitvoeren, heeft de stichting subsidie van de Reinier de Graaf Groep verkregen. Daarnaast worden incidentele uitgaven veelal bekostigd uit van particulieren ontvangen financiële giften. Deze inkomstenbronnen zijn voldoende om de jaarlijkse kosten van de radioprogrammering te kunnen bekostigen. Tekorten en/of overschotten worden aan het vermogen onttrokken/toegevoegd, waarbij de liquide middelen risicoloos op direct opneembare spaarrekeningen bij de ABN-AMRO worden geplaatst.  

Bestuurdersfuncties en –namen: zie hiervoor alle contactgegevens RAZO


Beloningsbeleid

De activiteiten voor de RAZO worden door alle vrijwilligers, inclusief bestuursleden, geheel belangeloos en zonder verkrijging van een beloning uitgevoerd.


Activiteitenverslag en financiële jaarcijfers